Michał Balcerek

Dr Michał Balcerek

Strona internetowa: http://prac.im.pwr.wroc.pl/~balcerek/
Studia magisterskie na kierunku Matematyka (ze specjalnością Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa) ukończył na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. W roku 2012 obronił pracę magisterską pt. „Proces ryzyka z różnymi rozkładami strat”, której promotorem była dr Agnieszka Wyłomańska. Następnie przez pewien czas pracował w grupie ubezpieczeniowej TU EUROPA, jednak postanowił zrezygnować z tego miejsca zatrudnienia i w roku 2013 rozpoczął studia doktoranckie. Tematem jego rozprawy doktorskiej jest „Modelowanie stochastyczne i numeryczne sygnałów mających charakter anomalnej dyfuzji”. W ramach pracy naukowej na Uczelni zajmował się dotychczas m.in. analizą danych biologicznych związanych z ruchami białek i receptorów wewnątrz komórki (we współpracy z Uniwersytetem w Wurzburgu), czy danych dotyczących składu powietrza (we współpracy z prof. Andrzejem Szczurkiem z Wydziału Inżynierii Środowiska PWr).
Jeszcze w trakcie studiów zdał pierwszy egzamin aktuarialny, mianowicie część o nazwie „Matematyka Ubezpieczeń na Życie”. Ostatni spośród wszystkich czterech zdał ostatecznie w roku 2013.
Do jego zainteresowań naukowych należą głównie:

  • procesy stochastyczne,
  • rachunek prawdopodobieństwa,
  • zastosowania matematyki,
  • matematyka ubezpieczeniowa

Poza uczelnią – wielbiciel łamigłówek i gier logicznych. Okazjonalnie bierze udział w Mistrzostwach Polski w Łamigłówkach.


Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *